Актуално лечение на наследствен ангиоедем

 Д-р Красимира Байнова, MD 

  Е Национален консултант за Испания за наследствен ангиоедем .

 Работи в Национален референтен център за наследствен ангиоедем, Университетска болница ´Virgen del Rocío´ , Севиля, Испания

 

      Наследственият ангиоедем( НАЕ)  е рядко генетично заболяване , проявяващо се с повтарящи се и непредвидими отоци( кожни и/или  подкожние)  с различа локализация( абдомен, крайници, генитално-уринарен тракт, лице, орофаринкс, ларинкс). В повечето случаи, патофизиологията на наследствения ангиоедем е свързана с генетична мутация, която засяга синтезираното на плазмения протеин инхибитор на С1 -етераза (C1-INH).

Има два основни типа НАЕ –с дефицит на C1-INH / тип I- количествен дефицит и тип II-нефункциониращ C1 INH)  и наследствен ангиоедем с  нормален C1-INH . HAE с дефицит на C1INH ( тип I и тип  II) се среща приблизително при  1 на 50  0000 индивида, дължи се на мутация е ген SERPING1 и се предава по автозомен доминантен път/ 50% възможност на бъде предаден от родители на деца/.  При HAE с нормален C1INH, няма мутация  в ген SERPING1 и количеството и функцията на протеинът C1-INH са нормални.

Какво е лечението на НАЕ с дефицит на С1-естеразен инхибитор?

Лечението се състои в три основни стълба- лечение при остър пристъп, краткосрочна профилактика и дългосрочна профилактика.

 

 -Лечение при остър пристъп

Според последните препоръки на научните общности, всеки пристъп на НАЕ, без значение от локализацията и тежестта му, подлежи на лечение.  Лечението на пристъпите трябва да бъде колкото може по-рано в процеса на развитието им , всеки пациент трябва да разполага в дома си с наличен медицамент за лечение на остър пристъп, за да се избегне прогресия, тежък пристъп или ларингеално засягане. Препоръчително е пациентите да бъдат тренирани в самоприлагане на лечението си.

Лекарства, прилагани при пристъп на наследствен ангиоедем:

C1-инхибитор

 • Заместително лечение
 • Сигурно и добре-толерирано лечение
 • Комерсиални препарати с индикация за лечение на пристъп на НАЕ:

Berinert / плазма-извлечен C1 инхибитор/

 • Cinryze/ плазма-извлечен C1 инхибитор /
 • Rocunest/ рекомбинантен C1 инхибитор /

Антагонист на брадикининовия рецептор                           

 • Firazyr/ икатибант/
 • Антагонист на  B2рецептора на брадикинина
 • Сигурно и добре-толерирано лечение

Инхибитор на каликреина 

 • Kalbitor/ Ecallantide/
 • Наличен само в САЩ

-Краткосрочна профилактика 

Кога?- при интервенции, засягащи горните дихателни пътища или горня храноспмилателен тракт, хирургични дентални процедури

С какво?- с рекомбинантен C1 инхибитор/ Berinert , Cinryze/

Пациентът винаги трябва да разполага с допълнителна доза на медикамент, прилаган при остър пристъп.

-Дългосрочна профилактика

Цели:

 1. Пълен контрол на заболяването
 2. Нормално качество на живот на пациента

Кога се прилага?

-в зависимост от нуждите на пациента

– според броя и тежестта на острите пристъпи

-според честотата, с която пациентът посещава спешно отделение или е хоспитализиран, заради заболяването си

– според дните, в които отсъства от работа/  училище, заради заболяването си

-според часовете, в които е неактивен и не може да се справи с ежедневните си дейности, заради заболяването си

– според времето, в което е без остри пристъпи

Медикаменти, прилагани при дългосрочна профилактика:

На първи избор:

 • плазен C1 инхибитор- за венозено/ Berinert, Cinryze/ или подкожно / Berinert SC/ приложение
 • Lanadelumab/ Takhzyro/ моноклонално антитяло, което потиска плазмения каликреин. За подкожно приложение.
 • Berotralstat/Oraldeyo/ потиска плазмения каликреин, орално приложение

Алтернатива, при липса на лекарствата на първи избор: 

 • Атенюирани андрогени/ орално приложение/
 • Антифибринолитици/ орално приложение/

 Решението за започване или продължаване на дългосрочна профилактика се преценявам на всеки преглед, в зависимост от медицинските критерии, качеството на живот и нуждите на пациента.

 

Автори

Д-р Красимира Байнова, MD

Национален консултант за Испания за наследствен ангиоедем

Национален референтен център за наследствен ангиоедем, Университетска болница ´Virgen del Rocío´ , Севиля, Испания

 

Д-р Stefan Cimbollek , MD

Национален консултант за Испания за наследствен ангиоедем и координатор на

националения референтен център за наследствен ангиоедем, Университетска болница ´Virgen del Rocío´ , Севиля, Испания

 

Библиография

 1. Maurer M, Magerl M, Ansotegui I, Aygören-Pürsün E, Betschel S, Bork K, Bowen T, Balle Boysen H, Farkas H, Grumach AS, Hide M, Katelaris C, Lockey R, Longhurst H, Lumry WR, Martinez-Saguer I, Moldovan D, Nast A, Pawankar R, Potter P, Riedl M, Ritchie B, Rosenwasser L, Sánchez-Borges M, Zhi Y, Zuraw B, Craig T. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema-The 2017 revision and update. Allergy. 2018 Aug;73(8):1575-1596. doi: 10.1111/all.13384. Epub 2018 Mar 12. PMID: 29318628.

 

 1. Busse PJ, Christiansen SC, Riedl MA, Banerji A, Bernstein JA, Castaldo AJ, Craig T, Davis-Lorton M, Frank MM, Li HH, Lumry WR, Zuraw BL. US HAEA Medical Advisory Board 2020 Guidelines for the Management of Hereditary Angioedema. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021 Jan;9(1):132-150.e3. doi: 10.1016/j.jaip.2020.08.046. Epub 2020 Sep 6. PMID: 32898710.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*