Научно-практически симпозиум за наследствен и придобит ангиоедем с обучителна сесия

Оказване на спешна медицинска помощ при животозастрашаваща атака при наследствен и придобит ангиоедем , бе основната тема заложена при проведения обучителен семинар за лекари на 11.06.2019 г. в хотел „Централ” в гр. София. На срещата присъстваха лекари от Клиниката по алергология и спешното отделение на УМБАЛ”Александровска”-гр. София.Лектори на събитието бяха доц.д-р Мария Стаевска(завеждаш клиника по алергология УМБАЛ Александровска), д-р Анна Валериева д.м.н.(асистент в клиниката по алегология УМБАЛ Александровска) и д-р Николай Хубанов(началник спешно отделение към УМБАЛ Александровска).Семинарът е част от проект заложен за подобряване качеството на живот на болните засегнати от Наследствен ангиоедем в България и акцентира в оказване на бърза и адекватна медицинска помощ при животозастрашаващи състояния.

SCIENTIFIC AND PRACTICAL WORKSHOP OF HEREDITARY AND ACQUIRED ANGIOEDEM WITH TRAINING SESSION

 

Date:
Location:
Suggested participants:
11-June-2019
Sofia
Assoc. prof. Maria Staevska; Dr. Assistant Prof. Anna Valerieva; Dr. Nikolay Hubanov.
Agenda:,
Time
Objectives
Lead
18.00 – 18.05
Intruduction
Assoc. prof. Maria Staevska
18.05 – 18.35
Laryngeal swelling in Hereditary Angioedema
Assoc. prof. Maria Staevska
18.35– 19.00
Hereditary Angioedema
Dr. Assistant Prof. Anna Valerieva
19.00 – 20.15
Training for emergency reanimation practices for acute laryngeal edema in HAE.
Dr. Nikolay Hubanov
20.15 – 20.30
Discussion
ALL
20.30 – 22.00
Working Dinner
ALL
     
          

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван


*