Лекари НАЕ

Лекари в България, запознати с диагнозата   наследствен  ангиоедем (НАЕ)

 

 

  доц.Мария Стаевска.

Специалист по: Клинична алергология. Практикува в:Александровска болница

Завършила е ВМИ – София през 1991 г., притежава специалност по вътрешни болести от 1997 г. и по клинична алергология от 1999 г. Изкарала е обучение по имуногенетика за преподаватели по алергология в Институт Пастьор, Париж, Франция и по алергология в Медицинския универсистет в Безансон, Франция,  интензивен курс по Клинична епидемиология и Биостатистика в Медицински факултет, Медицински университет – Варна; обучение по медикаментозна алергия за алерголози в Медицински университет – Лодц, Полша. През 2013 г.  получава докторска степен по медицина след успешна защита на дисертация в областта на лечението на тежката хронична уртикария.

От 1992 г. работи в Клиничен център по алергология, Медицински факултет,
Медицински университет – София, УМБАЛ „Александровска“,  от 2014 г. е доцент.

тел.: 02 9230632
еmail: 
mari66sta@gmail.com

 

 

    Д-р Анна Валериева

Д-р Анна Валериева е завършила Медицина в МУ-София през 2012 г. От ноември 2013 към Клиничния център по алергология, а от октомври 2015 след успешен конкурс става и асистент към Клиничния център по алергология към Александровска болница. За периода 2017-2018 д-р Валериева провежда стаж като част от обучение по програма Еразъм+ при проф. д-р Марко Чикарди в Университета на Милано, Италия, където специализира в сферата на ангиоедема и състоянията на пароксизмален хиперпермеабилитет. Д-р Анна Валериева е член на Българското дружество по алергология (БДА), Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI), където е официален представител на БДА от 2015 г. Участник е в редакторската колегия на официалния орган на БДА: научното списание “Алергии, хиперсензитивност и астма’ от 2014 г. От 2018 има призната специалност по Клинична алергология. Полага успешно и европейски изпит по Алергология и Клинична имунология

тел:0886018900

 

 

  проф. д-р Марияна Мурджева

Завеждащ клиника по микробиология и имунология към ВМИ „Свети Георги” гр.Пловдив

Академична степен:Доктор по медицина. Академична длъжност:Професор

Катедра:Микробиология и имунология

Служебен телефон:32602450

E-mail:microbiologybg@yahoo.com; mmurdjeva@yahoo.com

Научни интереси:антимикробна терапия, имунологична толерантност и автоимунитет

 

 Доц. д-р Светлан Дерменджиев, д.м. 

Началник на отделението по професионални болести с дейност по клинична алергология  в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив.  Професионални болести, Вътрешни болести , Клинична алергология , Токсикология.

Завършва висшето си образование във ВМИ-Пловдив през 1988 г. с отличен успех.От 1991 г. започва работа в Клиниката по професионални заболявания и токсикология на Университетската болница в Пловдив. От 2007 г. е началник Сектор по алергология към Клиниката по професионални заболявания, а от м. януари 2010 г. е началник Отделение по професионални болести с дейност по клинична алергология към УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, гр. Пловдив.През 2012 г. на доц. Дерменджиев е присъдена образователна и научна степен „Доктор”, а през 2014 г. след спечелен конкурс заема академичната длъжност „Доцент” в МУ-Пловдив и става ръководител на Секцията по професионални заболявания и токсикология към Втора катедра по вътрешни болести на Медицински факултет.Доц. Дерменджиев има четири придобити клинични специалности: Вътрешни болести, Клинична токсикология, Клинична алергология и Професионални болести. Има над 70 публикации в български и чужди списания, както и многобройни участия в национални и международни научни форуми. Доц. Дерменджиев е член на Националния експертен специализиран лекарски борд по „Клинична алергология” и на специализираната комисия за лечение на болни с имунодефицитни болести  в УМБАЛ „Свети Георги”ЕАД-Пловдив, към които принадлежи  и Наследственият ангиоедем.

 Адрес: гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“ №15А, ет. 2, каб. 21

 Телефон: 032 602572

 

 

   проф. Елисавета Наумова

Началник на Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки и ръководител на Експертния център по редки болести – първични имунни дефицити към УМБАЛ „Александровска”. Национален консултант е по клинична имунология, председател е на Българската асоциация по клинична имунология, президент е на Европейската федерация по имуногенетика (EFI).

Проф. Елисавета Наумова завършва медицина в МУ – София през 1976 г. По-голямата част от професионалното й развитие минава в УМБАЛ  „Александровска”. От 1990 г. има научно-образователна степен „доктор“, а от 2003 г. е „доктор на медицинските науки“. Има специалности по вътрешни болести и клинична имунология.  Носител e на наградата „Проф. д-р Стоян Киркович” на Медицински факултет, МУ – София, за изключителни постижения и цялостен принос в областта на медицинската наука и практика, както и на Златен почетен знак I степен на Министерството на здравеопазването по повод изключителен принос към медицинската наука и практика и съществени постижения в областта на клиничната имунология в Р България.

 

 

 

 

 

  Д-р Десислав Станчев

Завършил медицина 2002г. в МУ – Пловдив. Специализирал е вътрешни болести  и гастроентерология в УМБАЛ “Александровска“ гр. София и Медицински Университет – Пловдив.

Работил е в:

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. София, клиника по гастроентерология.

УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив, клиника по гастроентерология.

УМБАЛ „ Каспела“, гр. Пловдив, клиника по гастроентерология, където работи и до сега.

От 2012г е с призната специалност по Гастроентерология. Владее високоспециализираните методики по абдоминална ехография и гастроинтестинална ендоскопия. Притежава най-високото III ниво за провежданите манипулации.

Асистент е към МУ – Пловдив, II-ра Катедра вътрешни болести от 2007г.  и  участва в обучението на студенти, стажант лекари, както и специализанти.

Провел е  много специализации  в страната и чужбина:

Участвал е в  научни форуми в страната и Европа. Автор е на много публикации в български и европейски медицински списания.

Член е на Български лекарски съюз, Българско дружество по Гастроентерология, гастроентистенална ендоскопия и абдоминална ехография, ESGE, ECCO, EASL.

Отличен е с приз от Община Пловдив и „Национален алианс на хората  с редки болести“ 2017г.

 

 

 

   Д-р Атанас Гюлев

Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
Началник отделение
Ушно-носно-гърлени болести към УМБАЛ „Пълмед”

Д-р Атанас Гюлев завършва Медицински университет гр.Пловдив през 2004г. със специалност УНГ. От 2004 г. до 2014г. работи в УМБАЛ“Св.Георги“ гр.Пловдив. Д-р Гюлев е трето поколение специалист в лекуването на ушно-носно-гърлените болести, тъй като продължава семейната традиция онаследена от неговите баща и дядо. 
Д-р Гюлев е член на Асоциацията по лицевите аномалии (АЛА) ,специализиран в детската отология , като специфичен интерес представлява микрохирургията на ухото, особено при проблемни случаи.

 

 

 

  Д-р Никола Криворов

Отделение по Ушно-носно-гърлени болести
Лекар-специалист в
Ушно-носно-гърлени болести към УМБАЛ „Пълмед”

krivorov@gmail.bg

 

 

 

 

 

  Доц. д-р Илиян Дойков

Академична степен:Доктор по медицина

Академична длъжност:Доцент

Катедра:УНГ болести

Служебен телефон:+359 888204060

E-mail:kaspela@mail.bg

 

 

 

  Д-р Христо Петров

бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 157, Пловдив, България

petrovh_bg@yahoo.com

wwww.PetrovHristo.informator.bg

 

 

 

   Доц. д-р Тодор Широв

Д-р Тодор Широв е главен асистент в Катедра “Ушни, носни и гърлени болести”, отоневрология, към Медицинския университет в София. Има над 33 години стаж в Университетската болница “Царица Йоанна-ИСУЛ”. Специализирал е в Холандия и Чехия, член е на Научното дружество по отоларингология в България. От 30 години преподава на студенти и специализиращи лекари. Има над 40 научни публикации у нас и в чужбина.